DCL, Dialogue-Centered Learning

2018-2019 rok ak.

modul University-in-Différance

Jest to ogólnouniwersytecki program adaptacyjno-dydaktyczny dla studentów ze Wschodu, realizowany przy Wydziale Artes Liberales UW (koordynator dr hab. Zoja Morochojewa). Uczestniczą w nim osoby z Polski i krajów szeroko pojętego Wschodu. 

Cykl dotyczy zagadnień możliwości przekroczenia granicy kulturowej (cywilizacyjnej) i oparty jest na modelu współpracy z cudzoziemcami z innych cywilizacji.

W ramach cyklu proponujemy model kształcenia, który nazwiemy DCL, Dialogue-Centered Learning. W różnego rodzaju sytuacjach współdziałania na zajęciach uczestniczący aktorzy są równoznacznymi aktywnymi uczestnikami dialogu/dekonstrukcji.

cykl zajęć zintegrowanych  „Spotkania międzycywilizacyjne” (semestr zimowy i letni,  język polski; angielski,  Wydział Artes Liberales, Pałac Zamojskich, Nowy świat 69).

  2017-2018 rok akad.  –       Spotkania międzycywilizacyjne

Skip to toolbar