Laboratory

Laboratorium University – in – Différance

Fakultet “Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski

Zakres działalności:

Głównym celem laboratorium jest zbudowanie modelu komunikacji międzycywilizacyjnej w ramach UW jako przestrzeni przetwarzania i wymiany informacji oraz strefy komunikacji międzykulturowej i dialogu w kontekście nauczania globalnego i akademickiej mobilności międzycywilizacyjnej.

Zakres zagadnień , którymi zajmuje się laboratorium:

  •       komunikacja międzykulturowa
  •       pogranicze międzycywilizacyjne w kontekście globalnym
  •       dialog międzykulturowy i międzycywilizacyjny
  •       dekonstrukcja i dialog Euro-Azji
  •       dydaktyka  w szkole wyższej w procesie globalizacji
  •       procesy świadomej adaptacji w perspektywie tożsamości kulturowej
Kierownik laboratorium:

Morochojewa Zoja, dr hab, Wydział Artes Liberales UW

Współpracownicy:

mgr Anna Wróbel

dr Konrad Kuczara

dr Hanna Paulowska

dr Matylda Urjasz-Raczko

Krzysztof Kutwa

prof. dr hab Irina Boldonova

dr Nadezhda Aydaeva

prof. dr hab Tatiana Berniukevich

dr Irina Zhernosenko

Leave a Comment

Skip to toolbar